آخرین باری که انسان روی کره ماه بود

ماه

آخرين باري كه انسان روي كره ماه بود ، كي بود؟

1970
1971
1972
1973

آپولو 17 كه در هفتم سپتامبر 1972 پرتاب شد، آخرين فرود انسان بر روي ماه و آخرين پرواز انساني فراتر از مدار پايين زمين، باقي مانده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

When was the last time humans were on the moon?

1970
1971
1972
1973

C ) is correct. Apollo 17 launched on December 7, 1972, remains the most recent manned moon landing and the most recent manned flight beyond low earth orbit.


ارسال دیدگاه


بلاکفا