آخرین دو دلاری

دو دلاری

آخرین زمانی که دو دلاری چاپ شد کی بود؟

1968
1979
1987
2006

آخرین باری که وزارت خزانه داری آمریکا دو دلاری را چاپ کرد در سال 2006 بود که 230400000 چاپ شد.

منبع:  Bureau of Engraving and Printing

When were the last two-dollar bills printed?

1968
1979
1987
2006

D) is correct. The last time the US Department of Treasury printed the two-dollar bill was in 2006, when 230,400,000 were made.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا