آرزوی کودکی تام کروز

تام کروز

تام کروز زمانی که بچه بود دوست داشت چه کاره شود؟

آتش نشان
دانشمند
راننده ماشین مسابقه
کشیش

تام کروز حتی به عنوان یک کودک، فردی با تفکرات مذهبی بود . در سن چهارده سالگی ، کروز یک دانش آموز مدرسه علوم دینی فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌ بود.

منبع:  imdb.com

What did Tom Cruise want to be when he was a child?

Fireman
Scientist
Racecar driver
Priest

D) is correct. Tom Cruise was a religious-minded person, even as a child. At the age of 14, Cruise was a Franciscan seminary student.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا