آهنگ های الویس پریسلی

الویس پریسلی

الویس پریسلی چند آهنگ ضبط کرد؟

1,200
800
400
200

الویس پریسلی بیش از 800 آهنگ و بیش از 150 آلبوم و تک آهنگ ضبط کرد.

منبع:  about.com

How many songs did Elvis record?

1,200
800
400
200

B) is correct. Elvis Presley recorded over 800 songs and over 150 albums and singles.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا