ارزش خانه وارن بافت

خانه

وارن بافت میلیاردر ، چقدر برای خانه اش پرداخت کرد؟

$31,000,000
$3,500,000
$331,500
$31,500

وارن بافت میلیاردر به عنوان یک جادوگر مالی و کاری ، شهرت دارد. از او نقل قول شده است که گفته است خرید خانه اش بهترین سرمایه گذاری او بوده است. بافت 31500 دلار در سال 1959 پرداخت کرد.

منبع:  Bloomberg

How much did billionaire Warren Buffett pay for his home?

$31,000,000
$3,500,000
$331,500
$31,500

D) is correct. Billionaire Warren Buffett is famous for being a business and financial wizard. He is quoted as stating his home purchase was the best investment he ever made. Buffett paid $31,500 in 1959.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا