ازدواج های مرلین مونرو

مرلین مونرو

مرلین مونرو چند بار ازدواج کرد؟

یک
سه
پنج
هفت

مرلین مونرو سه بار ازدواج کرد. شوهرانش شامل جیمز دورتی ، جو دی ماگیو و آرتور میلر می شد. هر سه ازدواج با طلاق پایان یافت.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many times was Marilyn Monroe married?

One
Three
Five
Seven

B) is correct. Marilyn Monroe was married three times. Her husbands included James Dougherty, Joe DiMaggio, and Arthur Miller. All three marriages ended in divorce.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا