اسب های برنده تاج سه گانه

اسب

چند اسب تاج سه گانه را برده است؟

5
11
19
23

تاج سه گانه مسابقات اسب هاي اصيل آمريكا شامل كنتاكي دربي ، پريكنس استيكس و بلمونت استيكس مي شود. تنها يازده اسب تا كنون اين تاج را برده است و از تاريخ 1978 هيچ اسبي آن را نبرده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many horses won the Triple Crown?

5
11
19
23

B ) is correct. The United States Triple Crown of Thoroughbred Racing consists of the Kentucky Derby, Preakness Stakes, and Belmont Stakes. Only eleven horses have ever won, none since 1978.


ارسال دیدگاه


بلاکفا