استخوان جناق

استخوان جناق

کدام استخوان ، استخوان جناق را تشکیل می دهد؟

استخوان کتف
استخوان چنگالی شکل
استخوان منقار
استخوان خاجی

استخوان جناق ، استخوانی Y شکل است که در پرندگان و برخی از دایناسورها یافت می شد و فرکولا نامیده می شد. فرکولا از ترکیب دو ترقوه ایجاد می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What bone makes up the wishbone?

Scapula
Furcula
Coracoid
Synsacrum

B) is correct. The wishbone is the Y-shaped bone found in birds and some dinosaurs called the furcula. The furcula is formed by the fusion of the two clavicles.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا