امضای آلبرت انشتین

آلبرت انشتین

آلبرت انشتین برای امضایش چقدر پول می گرفت؟

1000 دلار
100 دلار
10 دلار
1 دلار

انشتین یک شخص بسیار گوشه گیر بود، اما در برخی موارد ارزشی و جویندگان امضای گهگاه که او یک دلار دریافت می کرد ،‌ استثناء قائل می شد.

منبع:  imdb.com

How much did Albert Einstein charge for his autograph?

1,000 dollars
100 dollars
10 dollars
1 dollar

D) is correct. Einstein was a very private person, but did make exceptions to worthy causes and the occasional autograph seeker, whom he charged one dollar.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا