انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان

چند بار مجلس نمایندگان آمریکا ، رئیس جمهور را انتخاب کرده اند؟

1
2
3
4

مجلس نمایندگان آمریکا به دلیل اینکه هیچ یک از نامزدها اکثریت آرا را در هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهور کسب نکردند ، رئیس جمهور را انتخاب کرده اند: توماس جفرسون در سال 1800 و جان کوئینسی آدامز در سال 1824 .

منبع:  Wikipedia

How many times has the House decided the Presidency?

1
2
3
4

B) is correct. The House of Representatives decided the presidential election twice because no candidate received a majority in the Electoral College: Thomas Jefferson in 1800 and John Quincy Adams in 1824.


ارسال دیدگاه


بلاکفا