انتقال دهنده در سفر ستاره

سفر ستاره ای

چرا در سفر ستاره ای از انتقال دهنده ها استفاده شده بود؟

القاء کردن اختراعات واقعی
کم کردن هزینه های نمایش
نشان دادن جلوه های ویژه جدید
مربوط به آینده و عالی به نظر رسیدن

انتقال دهنده ها برای رفتن از داخل سفینه به سطح سیاره ، یک روش موثر در کاهش هزینه ها در طول داستان بود. فیلم برداری نشستن پیچیده روی سیاره ، مستلزم جلوه های ویژه بسیار زیادی بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

Why were transporters used in Star Trek?

Inspire real inventions
Cut show costs
Show new special effects
Look futuristic and cool

B) is correct. Transporters were a cost-effective way for the storyline to go from inside the ship to the surface of a planet. To shoot the Enterprise landing on a planet would have required too many special effects.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا