اولین حیوانی که رام شد

حيوان

اولين حيواني كه رام شد كدام حيوان بود؟

گوسفند
گربه
سگ
بز

اولين حيواني كه رام شد به نظر مي رسد كه سگ باشد. سگ ها اولين بار بين 30000 سال قبل از ميلاد تا 7000 سال قبل از ميلاد در آسياي شرقي و آفريقا رام شدند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first animal to be domesticated?

Sheep
Cat
Dog
Goat

C ) is correct. The earliest animal to be domesticated appears to be the dog. Dogs were first domesticated between 30000 BC and 7000 BC in East Asia and Africa.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا