اولین رئیس جمهور جمهوری خواهان

اولين رئيس جمهور جمهوري خواهان

اولين رئيس جمهور جمهوري خواهان كه بود؟

توماس جفرسون
جيمز مونرو
آندر جكسون
آبراهام لينكون

آبراهام لينكون شانزدهمين رئيس جمهور آمريكا ، اولين رئيس جمهور جمهوري خواهان بود. حزب جمهوري خواه در سال 1854 بوسيله ي فعالان گسترش مخالفان برده داري تاسيس شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who was the first Republican president?

Thomas Jefferson
James Monroe
Ander Jackson
Abraham Lincoln

D ) is correct. Abraham Lincoln, the sixteenth president of the United States, was the first Republican president. The Republican party was founded by anti-slavery expansion activists in 1854.


ارسال دیدگاه


بلاکفا