اولین شهر آمریکایی دارای مترو

مترو

اولين شهر آمريكايي كه مترو داشت، كدام بود؟

شيكاگو
نيويورك
فيلادلفيا
بوستون

در اول سپتامبر 1897 ، اولين خط مترو در آمريكا در بوستون ، ماساچوستس باز شد. بيش از 100 نفر در اولين قطار براي سفر داخل تونل زير زميني بوستون در ساعت 6 صبح آن روز وجود داشتند.

منبع:  massmoments.org

What was the first US city with a subway?

Chicago
New York
Philadelphia
Boston

D ) is correct. On September 1, 1897, the first subway line in the US opened in Boston, Massachusetts. Over 100 people crowded onto the first train to travel through a tunnel under downtown Boston at 6am that morning.


ارسال دیدگاه


بلاکفا