اولین مارک آدامس بادکنکی

آدامس بادكنكي

اولين مارك آدامس بادكنكي چه بود؟

بازوكا
بابليشس
دابل بابل
هوبا بوبا

والتر ديمر كه يك حسابدار كمپاني آدامس جويدني فلير بود ، اولين آدامس بادكنكي با نام دابل بابل را در سال 1923 اختراع كرد. آن براساس بليبر بلابر بود ، فرمول تلاش شكست خورده فلير كه هرگز فروش نرفت.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first brand of bubblegum?

Bazooka
Bubblicious
Dubble Bubble
Hubba Bubba

C) is correct. Walter Diemer, an accountant for Fleer Chewing Gum Company, created the first bubblegum, Dubble Bubble, in 1923. It was based on Blibber-Blubber, Fleer's failed formula attempt that was never sold.


ارسال دیدگاه


بلاکفا