اولین مجری برنامه آپدیت آخر هفته

آپديت آخر هفته

اولين مجري برنامه آپديت آخر هفته در شبكه زندگي شب شنبه كه بود؟

Dan Ackroyd
Jane Curtain
Bill Murray
Chevy Chase

آپديت آخر هفته توسط مجري اوليه Chevy Chase و نويسنده SNL هرب سرجنت ،‌خلق شد و در اولين پخش شبكه زندگي شب شنبه (SNL ) در 11 اكتبر 1975 ظاهر شد.

منبع:  Wikipedia

Who was Saturday Night Live's first Weekend Update anchor?

Dan Ackroyd
Jane Curtain
Bill Murray
Chevy Chase

D) is correct. Weekend Update was created by original anchor Chevy Chase and SNL writer Herb Sargent, and appeared on the first SNL broadcast on October 11, 1975.


ارسال دیدگاه


بلاکفا