اولین آواز گروه بیتلز

گروه کفش دوزک ها

اولین آوازی که توسط هر چهار خواننده گروه بیتلز نوشته شد، کدام است؟

موقع کریسمس
آزاد مثل پرنده
پرواز
می فهمی؟

پرواز ، یک موسیقی توسط گروه بیتلز است که اولین بار در سال 1967 در انتشار تور جادویی مرموز منتشر شد. آن اولین آواز از آوازهای معدودی بود که توسط هر چهار نفر گروه بیتلز نوشته شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first song written by all four Beatles?

Christmas Time
Free As A Bird
Flying
Dig It

C) is correct. "Flying" is an instrumental by The Beatles which first appeared on the 1967 Magical Mystery Tour release. It was the first of the very few songs written by all four of The Beatles.


ارسال دیدگاه


بلاکفا