اولین ابرقهرمان آفریقایی آمریکایی

ابر قهرمان سیاه پوست

اولین ابرقهرمان آفریقایی آمریکایی کیست؟

فانوس سبز
پلنگ سیاه
لوک کیج
شاهین

شاهین Falcon اولین ابر قهرمان آفریقایی آمریکایی است که در سپتامبر سال 1969 در فیلم کاپیتان آمریکا بازی کرد. او تقریبا سه سال قبل از لوک کیج ، اولین ستاره سریالی آفریقایی آمریکایی مارول ، شروع بکار کرد.

منبع:  Wikipedia

Who was the first African American superhero?

Green Lantern
Black Panther
Luke Cage
Falcon

D) is correct. The Falcon was the first African American superhero, appearing in Captain America in September 1969. He debuted nearly three years before Luke Cage, Marvel's first African American series star.


ارسال دیدگاه


بلاکفا