اولین ایالت آمریکا

پرچم آمریکا

کدام ایالت آمریکا اولین ایالت نامیده می شود؟

پنسیلوانیا
دلاور
نیوجرسی
کارولینای جنوبی

دلاور به عنوان اولین ایالت شناخته می شود. آن اولین ایالت در اتحادیه بعد از تصویب قانون اساسی بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What state is nicknamed The First State?

Pennsylvania
Delaware
New Jersey
South Carolina

B) is correct. Delaware is known as The First State. It was the first state in the Union after ratifying the Constitution.


ارسال دیدگاه


بلاکفا