اولین تماس تلفنی با تلفن همراه

اولین موبایل

اولین تماس تلفنی با تلفن همراه کی انجام شد؟

1958
1965
1973
1982

مارتین کوپر ،‌ مدیر اصلی واحد سیستم های ارتباطی موتورولا ،‌ اولین تماس تلفنی با تلفن همراه را در سال 1973 انجام داد. او فکر می کرد که مردم عاشق گرفتن تماس تلفنی آزاد در هر جایی که بخواهند ،‌ خواهند شد.

منبع:  cnn.com

When was the first cell phone call made?

1958
1965
1973
1982

C) is correct. Martin Cooper, general manager of Motorola's communication system division, made the first cell phone call in 1973. He thought people would love to make unfettered phone calls anywhere they wanted.


ارسال دیدگاه


بلاکفا