اولین رمان جیمز باند

جیمز باند

اولین رمان جیمز باند چه بود؟

دکتر نو
کازینو رویال
گاد فینگر
زندگی کن و بمیر

در سال 1953 ، اولین رمان جیمز باند نوشته ی آین فلمینگ ، کازینو رویال بود.

منبع:  Wikipedia

What was the first James Bond novel?

Dr. No
Casino Royale
Goldfinger
Live and Let Die

B) is correct. Published in 1953, Ian Fleming’s first James Bond novel was Casino Royale.


ارسال دیدگاه


بلاکفا