اولین سری دوم برنده جایزه اسکار

جایزه اسکار

کدام اولین سری دوم فیلم است که جایزه اسکار را در بهترین فیلم برداری برد؟

پدر خوانده 2
سکوت بره ها
بازگشت پادشاه
زنگ های کلیسای مریم

فیلم پدر خوانده 2 ، نامزد 11 اسکار بود و اولین سری دومی بود که جایزه اسکار در بخش بهترین فیلمبرداری را برد. همچنین شش جایزه ای که این فیلم برد شامل بهترین کارگردانی ، بهترین بازیگر نقش دوم و بهترین فیلمنامه اقتباسی بود.

منبع:  Wikipedia

What was the first sequel to win an Oscar for Best Picture?

Godfather Part II
Silence of the Lambs
Return of the King
Bells of St. Mary's

A) is correct. The Godfather Part II was nominated for 11 Oscars and was the first sequel to win for Best Picture. Its six wins also included Best Director, Best Supporting Actor, and Best Adapted Screenplay.


ارسال دیدگاه


بلاکفا