اولین مدرسه دولتی آمریکا

مدرسه دولتی

اولین مدرسه دولتی در آمریکا کجا بود؟

فلوریدا
دلاور
کنتاکی
ماساچوستس

مدرسه لاتین بوستون در بیست و سوم آوریل 1635 در بوستون ، ماساچوستس تاسیس شد. آن هم اولین مدرسه دولتی و هم قدیمی ترین مدرسه در ایالات متحده آمریکا است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where was the first public school in the US?

Florida
Delaware
Kentucky
Massachusetts

D) is correct. The Boston Latin School was founded on April 23, 1635, in Boston, Massachusetts. It is both the first public school and oldest existing school in the United States.


ارسال دیدگاه


بلاکفا