اولین پرواز املیا ارهارت

املیا ارهارت

املیا ارهارت چند ساله بود که اولین پروازش را خلبانی کرد؟

10
17
20
23

املیا ارهارت تا سن 23 سالگی پرواز با هواپیما را شروع نکرد ،‌ اما ظرف چند ماه او با پرواز در ارتفاع چهارده هزار پایی یک رکورد جهانی برپا کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How old was Amelia Earhart when she piloted her first flight?

10
17
20
23

D) is correct. Amelia Earhart didn't start flying planes until she was 23 years old, but within months she set a world record by flying an altitude of 14,000 feet.


ارسال دیدگاه


بلاکفا