ایالت های بدون مالیات درآمد

روز مالیات

چند ایالت آمریکا مالیات درآمد ایالتی ندارند؟

دو
پنج
نه
چهارده

نه ایالت شامل آلاسکا ، نیوهمپشایر ،‌تنیسی، فلوریدا، داکوتای جنوبی، واشنگتن، نوادا ، تگزاس، و یومینگ ، مالیات درآمد ایالتی پرداخت نمی کنند.

منبع:  irs.gov

How many states don't have a state income tax?

Two
Five
Nine
Fourteen

C) is correct. Nine states, including Alaska, New Hampshire, Tennessee, Florida, South Dakota, Washington, Nevada, Texas, and Wyoming, do not pay a state income tax.


ارسال دیدگاه


بلاکفا