ایرلند بدون مار

مار سبز

چرا در ايرلند هيچ ماري نيست؟

عوارض زمين خيلي صخره اي است
نبود منبع غذايي
زمين از يخ پوشيده شده بود
پاتريك مقدس آن ها را از بين برد

ايرلند هنگاميكه مارها براي اولين بار از نياكان مارمولكشان در حدود 100 ميليون سال پيش جهش يافتند، زير آب بود. هجده هزار سال پيش ايرلند از يخ پوشيده شده بود كه آن را براي مارها غيرمسكوني كرد.

منبع:  National Zoo

Why are there no snakes in Ireland?

Terrain is too rocky
No food source
Land was covered by ice
St. Patrick removed them

C) is correct. Ireland was underwater when snakes first evolved from their lizard forebears about 100 million years ago. 18,000 years ago Ireland was blanketed by ice, making it uninhabitable by snakes.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا