ایالت رعد و برق

رعد و برق

کدام ایالت بیشترین جراحات ناشی از رعد و برق را دارد؟

تگزاس
اوکلاهاما
فلوریدا
میشیگان

فلوریدا بیشترین موارد گزارش شده رعد و برق را دارد ، حدود دوازده رعد و برق در هر مایل مربع در سال و شماره یک در جراحات مربوط به رعد و برق است.

منبع:  weatherimagery.com

Which state has the most lightning injuries?

Texas
Oklahoma
Florida
Michigan

C) is correct. Florida has the most reported lightning strikes, about 12 per square mile each year, and is number one in lightning-related injuries.


ارسال دیدگاه


بلاکفا