باب مرلی

باب مرلی

نام تولد باب مرلی کدام است؟

رابرت گانگ مرلی
نستا رابرت مرلی
دیمین رابرت مرلی
روهان جیمز مرلی

باب مرلی در ششم فوریه سال 1945 با نام نستا رابرت مرلی متولد شد.

منبع:  Wikipedia

What was Bob Marley's birth name?

Robert Gong Marley
Nesta Robert Marley
Damian Robert Marley
Rohan James Marley

B) is correct. Bob Marley was born Nesta Robert Marley on February 6, 1945.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا