بازنده اولین سوپر جام آمریکا

فوتبال آمریکایی

کدام تیم اولین سوپر جام فوتبال آمریکایی را واگذار کرد؟

اوکلند رایدرز
بالتیمور کالتس
پیتس بورگ استیلرز
کانزاس سیتی چیفس

کانزاس سیتی چیفس در اولین سوپر جام در سال 1967 بازی کردند. آن ها با نتیجه 35 - 10 بازی را به گرین بی پکرز واگذار کردند.

منبع:  nfl.com

Which team lost the first Super Bowl?

Oakland Raiders
Baltimore Colts
Pittsburgh Steelers
Kansas City Chiefs

D) is correct. The Kansas City Chiefs played in the first Super Bowl in 1967. They lost to the Green Bay Packers 35 - 10.


ارسال دیدگاه


بلاکفا