بازی تخته ای مخاطره

بازي مخاطره

بازي تخته اي مخاطره چند مربع دارد؟

24
30
36
48

مجموعه بازي مخاطره شامل 36 مانيتور HD-LCD است كه 30 تا براي راهنمايي ها و 6 تا براي عنوان موضوعات است.

منبع:  jeopardy.com

How many squares are on the Jeopardy game board?

24
30
36
48

C) is correct. The Jeopardy set includes 36 HD-LCD monitors, 30 for the clues, and six for the category titles.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا