برنده تنها گرند اسلم با تمام ستاره ها

توپ بیس بال

چه کسی تنها گرند اسلم یا تمام ستاره ها را در تاریخ برد؟

خوزه کانسکو
ویلی میز
مارک مک وایر
فرد لین

در ششم جولای 1983 ، فرد لین تنها گرند اسلم با تمام ستاره ها را در تاریخ برد با پیروزی در مقابل اتلی همیکر.

منبع:  baseball-almanac.com

Who hit the only grand slam in All-Star Game history?

Jose Canseco
Willie Mays
Mark McGwire
Fred Lynn

D) is correct. On July 6, 1983, Fred Lynn hit the only All-Star grand slam in history with the bases loaded against Atlee Hammaker.


ارسال دیدگاه


بلاکفا