بلندترین ساختمان نیویورک

بلندترین ساختمان نیویورک

بلندترین ساختمان نیویورک کدام است؟

ساختمان امپایر استیت
برج بانک آمریکا
مرکز تجارت جهانی یک
ساختمان کریسلر

بعد از قرار دادن صدمین طبقه ،‌ مرکز تجارت جهانی یک ، ارتفاع ساختمان امپایر استیت را پشت سر گذاشت. هنگامی که کامل شود با احتساب آنتن 408 پایی ، در ارتفاع 1776 پایی خواهد ایستاد.

منبع:  cbsnews.com

What's the tallest building in New York City?

Empire State Building
Bank of America Tower
One World Trade Center
Chrysler Building

C) is correct. After the placement of the 100th floor, One World Trade Center surpassed the height of the Empire State Building. When complete, it will stand at 1,776 feet, including a 408-foot-tall antenna.


ارسال دیدگاه


بلاکفا