بوی فضا

فضانورد

فضا چه بویی می دهد؟

ماشین نو
سگ خیس
استیک
سفید کننده

فضانوردان گزارش دادند که فضای خارج از جو بوی استیک کبابی ، فلز داغ و دود جوش کاری می دهد. اگرچه آنها نمی توانند وقتی در فضا هستند آن را استشمام کنند، بو به لباس ها ،‌ کلاه ها ، دستکش ها و ابزارهایشان می چسبد.

منبع:  csmonitor.com

What does space smell like?

New car
Wet dog
Steak
Bleach

C) is correct. Astronauts report that outer space has an aroma of seared steak, hot metal, and welding fumes. Although they can't smell it while in space, the odor clings to their suits, helmets, gloves, and tools.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا