بیشترین برد در توردو فرانس

توردو فرانس

چه كسي بيشترين برد در توردو فرانس را دارد؟

Alberto Contador
Jacques Anquetil
Lance Armstrong
Miguel Indurain

لانس آرمسترانگ با هفت بار پيروزي،بيشترين برد در توردو فرانس را دارد. او از سال 1999 تا سال 2005 مسابقه توردو فرانس را برد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who has the most Tour de France wins?

Alberto Contador
Jacques Anquetil
Lance Armstrong
Miguel Indurain

C ) is correct. Lance Armstrong has the most Tour de France wins with seven. He won the Tour de France race 1999 - 2005.


ارسال دیدگاه


بلاکفا