بیشترین برد در مسابقات قهرمانی گلف بازان حرفه ای

PGA

چه كسي بيشترين برد در مسابقات قهرماني گلف بازان حرفه اي (PGA ) را دارد؟

Tiger Woods
Jack Nicklaus
Gary Player
Lee Trevino

Jack Nicklaus بيشترين برد در PGA در دور جديد مسابقات را با پنج پيروزي دارد. تايگر وودز چهار پيروزي دارد. در دور 1916تا 1957 بيشترين برد در بازي ها بوسيله Walter Hagen كسب شد كه او هم پنج برد بدست آورد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who has the most PGA Championship wins?

Tiger Woods
Jack Nicklaus
Gary Player
Lee Trevino

B ) is correct. Jack Nicklaus has the most PGA wins in the modern stroke play era with five. Tiger Woods has four wins. The most match play era (1916 - 1957) wins was achieved by Walter Hagen, who also won five.


ارسال دیدگاه


بلاکفا