بیشترین مدت اجرا در براود وی

نمايش تئاتر

نمايش تئاتري كه بيشترين مدت اجرا در براود وي را دارد، كدام است؟

روح اپرا
گربه ها
شيكاگو
آني

روح اپرا بيشترين مدت اجرا در براود وي را دارد. اين نمايش از 26 ژانويه 1988 شروع شد. از آن موقع بيش از 9000 اجرا داشته است كه 7 جايزه توني را برده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the longest running Broadway show of all time?

Phantom of the Opera
Cats
Chicago
Annie

A) is correct. Phantom of the Opera is the longest running Broadway show. It opened on January 26, 1988. There have since been over 9,000 performances of the show, which has won seven Tony awards.


ارسال دیدگاه


بلاکفا