بچه های جرج فورمن

جرج فورمن

نام چند تا از بچه هاي جرج فورمن ، جورج است؟

11
6
4
7

قهرمان سابق بكس سنگين وزن ،جرج فورمن ، 11 بچه دارد . تمام پنج پسرش جرج ادوارد ناميده شده اند و دخترانش ميكي ، فريدا جرج، جرجتا ، ناتالي و لئولا ناميده شده اند.

منبع:  biggeorge.com

How many of George Foreman's children are named George?

11
6
4
7

B ) is correct. Former World Heavyweight Boxing Champion George Foreman has 11 children. All five of his sons are named George Edward and his daughters are named Michi, Freeda George, Georgetta, Natalie, and Leola.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا