بچه ی قو

بچه ي قو

بچه ي قو در زبان انگليسي چه ناميده مي شود؟

Tutu
Gosling
Bloom
Cygnet

بچه قو در زبان انگليسي سيگنت (Cygnet) يا فلپر (Flapper ) ناميده مي شود.

منبع:  Dictionary.com

What is a baby swan called?

Tutu
Gosling
Bloom
Cygnet

D ) is correct. A baby swan is called a cygnet or flapper.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا