بیشترین حملات کوسه

کوسه

در کدام محل در جهان بیشترین حملات کوسه اتفاق افتاده است؟

صخره مرجانی عظیم
کالیفرنیا
فلوریدا
هاوایی

اگرچه حملات کوسه کم هستند،‌ ساحل ازمیر جدید در فلوریدا بیشتر از هر جای دیگر در جهان ، حملات کوسه داشته است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where in the world have the most shark attacks occurred?

Great Barrier Reef
Califorina
Florida
Hawaii

C) is correct. Although shark attacks are rare, the coast of New Smyrna Beach in Florida has had more shark attacks than anywhere else in the world.


ارسال دیدگاه


بلاکفا