بیشترین مشاهده پا گنده

پا گنده

در کدام ایالت آمریکا بیشترین مشاهده پا گنده گزارش شده است؟

واشنگتن
تگزاس
کلورادو
اورگان

طبق تحقیق فوریه 2012 ، 525 مشاهده پا گنده در واشنگتن بوده است. کالیفرنیا با 425 مشاهده ،‌ دوم است.

منبع:  livescience.com

Which state has the most alleged Bigfoot sightings?

Washington
Texas
Colorado
Oregon

A) is correct. According to a February 2012 survey, there have been 525 Bigfoot sightings in Washington. California is second, with 425 sightings.


ارسال دیدگاه


بلاکفا