بیشترین میزبانی جایزه اسکار

مجری

چه کسی بیشترین میزبانی جایزه های آکادمی (اسکار) را داشته است؟

بیل کریستال
استیو مارتین
جانی کارسون
باب هوپ

باب هوپ اولین بار در سال 1940 جایزه اسکار را میزبانی کرد. او در مجموع 19 بار میزبان و میزبان مشترک نمایش جایزه بوده است، دو برابر هر فرد دیگری تا کنون.

منبع:  Academy Awards

Who has hosted the Academy Awards the most times?

Billy Crystal
Steve Martin
Johnny Carson
Bob Hope

D) is correct. Bob Hope hosted the Oscars for the first time in 1940. He hosted or co-hosted the award show a total of 19 times, twice as many times as anyone else so far.


ارسال دیدگاه


بلاکفا