ترس از هالووین

ترس هالووین

ترس از هالووین چه نامیده می شود؟

Phasmophobia
Hagiophobia
Thanatophobia
Samhainophobia

Samhainophobia ترس از هالووین است.

منبع:  about.com

What is the fear of Halloween called?

Phasmophobia
Hagiophobia
Thanatophobia
Samhainophobia

D) is correct. Samhainophobia is the fear of Halloween.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا