تعداد استخوان های یک نوزاد

بچه انسان

انسان ها با چند استخوان متولد می شوند؟

85
102
206
300

اگرچه یک انسان بالغ 206 استخوان دارد یک نوزاد با بیش از 300 استخوان متولد می شود. بعضی از استخوان ها به مرور زمان به هم جوش می خورند.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many bones are humans born with?

85
102
206
300

D) is correct. Though a human adult has 206 bones, an infant is born with more than 300 bones. Some of the bones fuse together over time.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا