تعداد مدال های المپیک ۲۰۱۲

مدال المپیک

در طول المپیک 2012 ، چند مدال جایزه داده شد؟

1000
981
962
840

962 مدال در المپیک تابستانی 2012 جایزه داده شد. از 204 کشور شرکت کننده ، 85 کشور حداقل یک مدال دریافت کردند و 54 کشور حداقل یک مدال طلا بردند.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many medals were awarded during the 2012 Olympics?

1000
981
962
840

C) is correct. 962 medals were awarded at 2012 Summer Olympics. Of the 204 nations represented, 85 received at least one medal and 54 won at least one gold medal.


ارسال دیدگاه


بلاکفا