تعداد کارهای موتزارت

موتزارت

ولفگانگ آمادئوس موتزارت چند کار نوشت؟

200
300
500
600

در طول زندگی کوتاه موزارت، او بیش از 600 کار نوشت که شامل کنسرت ها ، سمفونی ها ، اپرا ها ،‌ سازهای زهی و تکنوازی ها می شود.

منبع:  enotes.com

How many works did Wolfgang Amadeus Mozart compose?

200
300
500
600

D) is correct. During the course of Mozart's short life, he composed more than 600 works, including concertos, symphonies, operas, string quartets, and sonatas.


ارسال دیدگاه


بلاکفا