تغییر نام شهر در ازای تلویزیون رایگان

تلویزیون

کدام شهر آمریکا نامش را برای دریافت تلویزیون رایگان تغییر داد؟

ستلایت ، فلوریدا
دیش ، تگزاس
کی بل تون ، اوهایو
کام کست ، نیویورک

در ازای تغییر نام قانونی شهرشان به دیش ، ساکنان کلارک ، تگزاس ، تلویزیون ماهواره ای و ضبط کننده ویدئوی دیجیتال رایگان از شرکت تلویزیون ماهواره ای دیش دریافت کردند.

منبع:  oadsideamerica.com

What town changed its name to get free TV?

Satellite, Florida
DISH, Texas
Cabletown, Ohio
Comcast, New York

B) is correct. In exchange for legally changing their town's name to DISH, residents in Clarke, Texas, get free satellite TV and DVR from the DISH satellite TV company.


ارسال دیدگاه


بلاکفا