تواینکی بسیار سرخ شده

تواینکی

تواینکی (نوعی کیک) بسیار سرخ شده کجا ابداع شد؟

بروکلین ، نیویورک
آتلانتا ، جورجیا
میامی ، فلوریدا
کلولند ، اوهایو

مغازه چیپ در پارک اسلوپ بروکلین در اوایل قرن اخیر به تواینکی های بسیار سرخ شده اش ، شهرت دارد. این مغازه همچنین تنقلات دیگری مثل آبنبات تخته ای و مافین های انگلیسی مربایی را هم بسیار سرخ کرده است.

منبع:  nytimes.com

Where were deep-fried Twinkies invented?

Brooklyn, New York
Atlanta, Georgia
Miami, Florida
Cleveland, Ohio

A) is correct. The Chip Shop, in Park Slope, Brooklyn, is credited with creating the deep-fried Twinkie in the early 2000s. The shop also deep-fried other treats like candy bars and jam-filled English muffins.


ارسال دیدگاه


بلاکفا