تولید بیشترین برق از نیروی باد

توربین بادی

کدام کشور بیشترین برق را از نیروی باد را تولید می کند؟

آلمان
ایالات متحده آمریکا
چین
کانادا

ایالات متحده آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری برق را از نیروی باد تولید می کند، با پشت سر گذاشتن آلمان که پیش از این در رتبه اول بود.

منبع:  nytimes.com

Which country produces the most wind power?

Germany
United States
China
Canada

B) is correct. The United States produces more wind power than any other country, surpassing Germany, which previously produced the most.


ارسال دیدگاه


بلاکفا