جشنواره ملی شکوفه گیلاس

شكوفه گيلاس

جشنواره ملي شكوفه گيلاس يادبود چيست؟

درخت گيلاس واشنگتن
پايان جنگ داخلي
اعتدال بهاري
هديه از توكيو

جشنواره ملي شكوفه گيلاس يادبود هديه سه هزار درخت گيلاس به واشنگتن دي سي از شهردار توكيو در سال 1912 ، است.

منبع:  nationalcherryblossomfestival.org

What does the National Cherry Blossom Festival commemorate?

Washington’s cherry tree
End of the Civil War
Spring equinox
Gift from Tokyo

D) is correct. The National Cherry Blossom Festival commemorates the gift of 3,000 cherry trees to Washington, D.C. from the mayor of Tokyo in 1912.


ارسال دیدگاه


بلاکفا