جنس اسکناس های دلار

دلار

اسکناس های دلار از چه چیزی ساخته شده اند؟

کاغذ و پارچه‌ كتاني‌ راه‌ راه‌
پنبه و پارچه‌ كتاني
کاغذ بازیافتی و پارچه‌ كتاني
پاپیروس و پنبه

کاغذ پول‌ رايج‌ شامل 75 درصد پنبه و 25 درصد کتان است.

منبع:  Bureau of Engraving and Printing

What are dollar bills made of?

Paper and denim
Cotton and linen
Recycled paper and linen
Papyrus and cotton

B) is correct. Currency paper is composed of 75% cotton and 25% linen.


ارسال دیدگاه


بلاکفا